ONKOECZA Sayı 19 Editörden,

Güzel bir bahar gününde herkese sıcak bir merhaba,

Hepimiz hastalarımızın kendilerine sunduğumuz ilaçlardan optimum yarar sağlamalarını istiyoruz. İlaçların kullanımından vücutlarından atılımına kadar ki her süreçte talimatlarımıza uymasını ve tedavisinde etkin rol almasını bekliyoruz. Buna kısaca uyunç diyoruz. Planlanan tedaviye inanç ve uyunç hastadan en büyük beklentimiz ancak bunu sağlayacak olan hasta mı yoksa bizler miyiz? Bu konuda ne kadar sorumluluk alıyoruz? Ne kadar başarılı olabiliyoruz? Bir eczacı olarak hastanın tedavisine inancını ve oyuncunu arttırmak için neler yapabiliriz? Bu konuda yapılan çalışmalar bize neler gösteriyor? Nevzat Birand bu konuda akademik düzeyde çalışan bir meslektaşımız.Yazılarını zevkle okuyacağınıza inanıyorum.

Kanser hastalarımızda sıklıkla karşılaştığımız bir problem. Febril nötropeni ve fungal enfeksiyonlar. Bu sorunların önlenmesinde eczacılar olarak çok önemli yararlar sağlayabiliyoruz. Arda Erdoğmuş’un kaleminden önemli bir yazı sizlerle.

Oral kemoterapötikler. Sayıları gittikçe artıyor, serbest eczanelerden hastalarımıza sunuluyor. Hastalarımıza önemli bir konfor sağlıyor ancak meslektaşlarımızın bilgi yetersizliği ortaya önemli riskler çıkartıyor. Bu sorun sadece ülkemizin değil neredeyse tüm dünyanın sorunu. Çözüm nedir?  Oral Kemoterapi Hastalarına Yönelik Serbest Eczacılık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi ile Empowering Pharmacists to Improve Health Care for Oral Chemotherapy Patients (EPIC) dikkat çekici bir adım atıldı. Bu sayımızda EPIC projesi ve alınan yolu okuyacaksınız.

Geçtiğimiz aylar derneğimizin yurtdışındaki meslektaşlarımızla çok önemli çalışmaları oldu. Bu gelişmeleri dernek başkan yardımcımız Eda Gedikoğlu’nun kaleminden okuyacaksınız.

Kanserde malnutrisyon konusunu son kongremizden bu yana çok yakından takip ediyoruz. TPN ünitelerininde artık ciddi oranda eczacılar tarafından sevk ve idare edilmesi ile malnutrisyona ilgimiz daha da arttı. Kanserde derin malnutrisyonun bir formu olan kanser anorektik kaşeksisi yazısı ilginizi çekecektir. Özellikle yazıda bahsi geçen istatistik değerleri gerçekten çok şaşırtıcı.

Kök hücre yazı dizisinin ilk bölümü yoğun ilginizi gördü, çok mutluyuz. Ayşegül Kaymak köşesinde bu sayımızda adım adım ilerliyor. Fertilizasyonla başlayan serüven hematopoietik kök hücreye kadar ulaşıyor. Tüm dünyanın sadece kanserde değil birçok ağır hastalığın tedavisinde önemli bir ümit ışığı olarak gördükleri, gelecekte eczanelerimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahip bu dünyayı anlamak için sizi sayfalarımıza bekliyorum.

İyi Okumalar.

signature

Uzm.Ecz. Ahmet Sami BOŞNAK

ONKOECZADERGIsayı19-1

Reklamlar